บริการส่งฟรี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อสั่งซื้อสินค้า มูลค้า20,000 ขึ้นไป

PAINT SPRAYERS

Find the best paint sprayer for your home project
Spray Tips
LINELAZER RAC 5 SWITCHTIP

LineLazer RAC 5 SwitchTip, 317

รายละเอียด

                 

  

                                      

The Reverse-A-Clean (RAC) 317 LineLazer RAC 5 SwitchTip has a 0.017 inch orifice and produces a 4 to 6 inch line.

SKU: LL5317
Feature

Technical Specifications

Specification